Chân dung bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

N.K

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị khóa 12. Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương 11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa mới.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 12/04/1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/12/1981. Ngày chính thức: 09/12/1982

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Hai, Ba

Kỷ luật: Không

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII

Các chức vụ chính đã từng đảm nhiệm: Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI được tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 08 năm 2011 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng được bầu là một trong bốn Phó Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,6%.

Ngày từ ngày 2/5 đến 11/5/ năm 2013, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị khóa XI.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII được tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

(Bài viết có sử dụng tư liệu từ chinhphu.vn)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet