Chân dung bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

N.K

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Tòng Thị Phóng vào Bộ Chính trị khóa 12.
Đồng chí Tòng Thị Phóng

Họ và tên: Tòng Thị Phóng

Sinh ngày: 10/02/1954

Ngày vào Đảng: 20/11/1981

Quê quán: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Chức vụ:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khoá VIII, IX, X, XI, XII

Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI, XII

Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X

Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XII, XIII

Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII

Quá trình công tác

1965: Tham gia cách mạng.

1991: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

1997: Phó Chủ nhiệm kiêm nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

2001

1/2001: Tại Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Sơn La, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Bí thư Trung ương Đảng.

2002

5/2002: Đại biểu Quốc hội khóa XI.

9/2002: Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

2006

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng.

2007

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2011

1/2011: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (Khóa XI).

23/7/2011: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2016

Tháng 1/ 2016, Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet