Chân dung bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

N.K

Ban Chấp hành trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Trương Thị Mai vào Bộ Chính trị khóa 12.
 Đồng chí Trương Thị Mai

Họ và tên: Trương Thị Mai

Tên thường gọi: Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/1/1958

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử

Chức vụ: 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII

Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Quá trình công tác

Sinh năm 1958 tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bà Trương Thị Mai có bằng cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử, Thạc sĩ Hành chính công.

Bà từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bà là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại biểu Quốc hội các khoá 10, 11, 12, 13.

Bà là ủy viên BCH TƯ khóa 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet