Chân dung ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

N.K

Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 vừa bầu đồng chí Đinh Thế Huynh vào Bộ Chính trị khóa 12. Bộ Chính trị khóa 12 có 19 đồng chí.
Đồng chí Đinh Thế Huynh 

Họ và tên: Đinh Thế Huynh

Ngày sinh: 15/05/1953

Ngày vào Đảng: 8/8/1974

Quê quán: xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI, XII

Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Quá trình công tác

1971: Tham gia cách mạng.

1998: Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân.

2001

4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

6/2001: Tổng Biên tập báo Nhân dân.

2005: Tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ VIII được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2010: Tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2/2011: Được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet