Chân dung ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

N.K

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên hiện nay là ông Mùa A Sơn. Ông Mùa A Sơn đã tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV.
Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Ông: Mùa A Sơn

- Ngày sinh: 14/11/1964

- Dân tộc: Mông

- Quê quán: Xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

- Ngày vào Đảng: 18/9/1995. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp.

- Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet