Chân dung ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

N.K

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Bình vào Bộ Chính trị khóa 12. Bộ Chính trị khóa 12 gồm có 19 đồng chí.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình

Họ và tên: Nguyễn Văn Bình

Sinh ngày: 4/3/1961

Quê quán: Phú Thọ

Học vị: Tiến sỹ khoa học

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quá trình công tác:

12/1986-1/1992: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2/1992-4/1995: Phó Trưởng Phòng các Tổ chức quốc tế, Trưởng Phòng Ngân hàng Thế giới, Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/1995-10/1998: Phó Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế, rồi Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

11/1998-10/2001: Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh TP. Hà Nội.

11/2001-6/2005: Phó Chủ tịch, rồi quyền Chủ tịch Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga.

7/2005-3/2008: Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4/2008 đến nay: 

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 1/2016,  tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet