Chân dung ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12

N.K

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã bầu đồng chí Trương Hòa Bình vào Bộ Chính trị khóa 12.
Đồng chí Trương Hòa Bình

Họ và tên: Trương Hòa Bình

Ngày sinh: 13/4/1955

Ngày vào Đảng: 15/11/1973

Quê quán: Long Đước Đông, Cần Giuộc, Long An

Chức vụ

Chánh án TAND Tối cao

Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII

Quá trình công tác:

1977- 1987

Sinh viên khoa Xây dựng Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

Công tác tại Phòng An ninh kinh tế PA 17, Công an TP HCM

1987 - 1997

Thượng tá, phó phòng An ninh kinh tế (PA17), Công an TP HCM.

1997 - 2000

Phó Giám đốc Công an TP HCM kiêm thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

2000: Đại tá

2001: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM

2005: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng

2006

Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (4/2006)

2007

Trung tướng

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (25/7/2007)

2011

Được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư.

Tại kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2016

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet