Chân dung Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng khóa 12

N.K

Ngày 27/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã bầu đồng chí Lương Cường vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.

Họ và tên: Lương Cường

Sinh năm: 1957.

Quê quán: Phú Thọ.

Chức vụ: Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Năm 2002, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2

Năm 2008, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 3

Năm 2009, thăng quân hàm Trung tướng

Năm 2011, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Năm 2014, thăng quân hàm Thượng tướng

Ngày 27/1/2016, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã bầu đồng chí Lương Cường vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet