Chỉ 3 tháng, ngành Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 8.000 tỉ đồng

Hồng Chuyên

Sáng nay (22/7), Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ. Phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh chủ trì họp báo.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong quý II 2016, toàn ngành đã triển khai hơn 1.800 cuộc thanh tra hành chính và 84.817 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm hơn 8 nghìn tỷ đồng, 860 ha đất; kiến nghị thu hồi gần 7 nghìn tỷ đồng và 515 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 1 nghìn tỷ đồng, 345 ha đất.

Đặc biệt, ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 221 tập thể; ban hành 45.652 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền là 1.408 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 19 vụ, 31 đối tượng.

Riêng lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của gần 85 nghìn tổ chức, cá nhân, phát hiện gần 50 nghìn tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là hơn 7.600 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 6.600 tỷ đồng; đã ban hành 45.652 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.408 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.108 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra; đã xử lý, thu hồi 665 tỷ đồng, 349 ha đất; xử lý hành chính 131 tổ chức, 245 cá nhân; khởi tố 13 vụ, 21 đối tượng

Thanh tra Chính phủ  tổ chức họp báo thường kỳ.

Chia sẻ thêm về hoạt động của ngành, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết, hiện nay Thanh tra Chính phủ đang đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành. Đây là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động thanh tra kiểm tra. Dẫn chứng từ con số của quý I và quý II, ông Ngô Văn Khánh cho biết: Riêng hoạt động thanh tra chuyên ngành của quý II đã thanh tra được gần 85 nghìn tổ chức và cá nhân, trong khi đó quý I thanh tra được 34 nghìn tổ chức cá nhân.

Cũng theo ông Ngô Văn Khánh, việc đôn đốc xử lý sau thanh tra cũng được chú trọng quan tâm hơn, nhằm đảm bảo thu hồi tài sản và xử lý sau thanh tra tốt hơn. Đặc biệt, hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hồi tài sản. Điều này thể hiện con số báo cáo đạt được hơn 1 nghìn kết luận. Trước đó, quý I ngành thanh tra đôn đốc xử lý sau thanh tra được khoảng 800 kết luận.

Nhấn mạnh về vấn đề thu hồi tài sản sau thanh tra, ông Ngô Văn Khánh cho biết: “Đây là xu thế toàn ngành, trong thời gian tới Thanh tra Chính phủ vừa hoàn thiện thế chế vừa thúc đẩy hoạt động”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet