Chỉ có 3 người mới được giới thiệu vào Ủy Ban TVQH khóa 14

N.K

Sáng 21/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch QH, Phó chủ tịch QH và các Ủy viên UBTVQH. Hầu hết nhân sự được giới thiệu vào UBTVQH khóa 14 đều là tái cử.

 

(Ảnh: chinhphu.vn)

Ủy ban TVQH khoá XIII trình Quốc hội xem xét nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban TVQH khoá XIV gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH khoá XIII giữ chức Chủ tịch QH khoá XIV

2. Các ông bà Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, đều giữ chức vụ Phó chủ tịch QH khoá XIII  được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch QH  khoá XIV.

3. Các Ủy viên Ủy ban TVQH khoá XIV:

* Chỉ có 3 người mới được giới thiệu vào UB TVQH là các ông: Phan Thanh Bình, Vũ Hồng Thanh, Nguyễn Khắc Định.

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá XIV.

- Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khoá 14.

Ông Phan Thanh Bình

- Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH khoá XIV

- Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học  Công nghệ và Môi trường của QH khoá XIV.

- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH khoá XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định

- Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH  khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Đối ngoại của  QH khoá XIV. 

- Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá XIV.

- Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban  TVQH  khoá XIV.

- Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá XIV.

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký QH khoá XIII, Chủ nhiệm VPQH  dự kiến giữ chức  vụ Tổng thư ký QH khoá XIV.

- Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh  dự kiến giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khoá XIV.

Ông Vũ Hồng Thanh

- Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu  của UB TVQH khoá XIII, Phó trưởng ban tổ chức TƯ dự kiến giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc  Ủy ban TVQH khoá XIV.

- Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khoá XIII dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh QH khoá XIV.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet