Chi cục Thủy sản Cần Thơ xây dựng mô hình không khói thuốc lá

Hiền Anh

Hướng ứng phong trào phòng chống tác hại thuốc lá, Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ đã quyết tâm xây dựng một môi trường không khói thuốc lá. Sự nỗ lực, quyết tâm của đơn vị đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Ở những nơi dễ quan sát nhất trong trụ sở làm việc của Chi cục Thủy sản Cần Thơ, các biển báo “Cấm hút thuốc” đã được treo dán nhằm nhắc nhở cán bộ công nhân viên cũng như khách ra vào giữ gìn một môi trường làm việc trong sạch, an toàn.

Quyết tâm này của lãnh đạo Chi cục đã được thể hiện ngay từ đầu năm 2017. Trong Hội nghị Cán bộ công chức, Chi cục đã triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc với rất nhiều việc làm thiết thực. Nhân viên nam của chi cục đã nhiệt tình hưởng ứng ngày quốc tế không hút thuốc lá.

Sự quyết liệt thể hiện bằng việc quy định cán bộ nhân viên không hút thuốc lá trong giờ làm việc đã được “văn bản hóa” trong nội quy cơ quan. Trong nhiều cuộc họp giao ban, họp chi bộ…, chuyên mục cảnh báo về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử được phổ biến đến toàn thể công nhân viên chức, lao động. Kinh nghiệm bỏ hút thuốc lá thành công cũng đã được chia sẻ rộng rãi trong đơn vị.

Nhờ thế, tuyệt đối không cán bộ công nhân viên nào hút thuốc lá tại nơi làm việc và trong giờ làm việc. Số người hút thuốc lá cũng đã giảm đi rõ rệt.

Lãnh đạo chi cục khẳng định rằng, công tác vận động, tuyên truyền về môi trường không khói thuốc, nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của khói thuốc đối với sức khỏe sẽ vẫn được tiếp tục duy trì thường xuyên tới toàn thể CNVCLĐ trong đơn vị. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet