Chỉ hơn 38,5% lao động Việt Nam được qua đào tạo

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tý, hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của Việt Nam còn rất thấp (chỉ đạt 38,5%) và chất lượng của lao động Việt Nam còn hạn chế (nếu lấy thang điểm 10 Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm)

Việc hình thành cộng đồng ASEAN mang lại cho giáo dục nghề nghiệp nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều thạch thức bởi những hạn chế yếu kém của nhân lực Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tý, hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của Việt Nam còn rất thấp (chỉ đạt 38,5%) và chất lượng của lao động Việt Nam còn nhiều hạn chế (nếu lấy thang điểm 10 thì Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm); năng suất lao động thấp (chỉ bằng 1/15 so với Singapore, bằng 1/5 Malaysia và 2/5 Thái Lan).

Cơ cấu lao động bất hợp lý, trình độ đại học nhiều nhưng trình độ kỹ thuật trực tiếp lại ít (cứ có 1 người học đại học thì chỉ có 0,35 người học trình độ cao đẳng, 0,65 người trình độ trung cấp và 0,4 người trình độ sơ cấp). Do vậy, Việt Nam cần phải điều chỉnh cơ cấu đào tạo để đáp ứng được nhu cầu nhân lực trong bối cạnh hội nhập vào cộng đồng chung ASEAN và tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Cũng theo Thứ trưởng Huỳnh Văn Tý, để phát triển, trong thời gian tới đây, cần phải có những giải pháp để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, đưa giáo dục nghề nghiệp Việt Nam hội nhập được với các nước trong khu vực.

Ông Vũ Xuân Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu dạy nghề (Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đề nghị, để chuẩn bị cho giáo dục nghề nghiệp Việt Nam hướng tới hội nhập ASEAN, quốc tế giai đoạn 2016-2020 cần đào tạo mới trình độ cao đẳng, trung cấp; xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp, cao đẳng cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia; tiếp tục chuyển giao 50 bộ chương trình cấp độ quốc tế từ nước ngoài được quốc gia chuyển giao hoặc tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín kiểm định và công nhận đạt chất lượng quốc tế.

HQ Online

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet