Chi phí nhân viên tăng 46,6%, MBBank vẫn báo lãi hơn 2.500 tỷ đồng

Ngân Giang

Chi phí hoạt động của MBBank tăng 40% so với cùng kỳ, lên 2.534,2 tỷ đồng chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 46,6% lên 1.258,6 tỷ đồng, do số lượng nhân viên tăng 30% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 2.524 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập lãi thuần tăng 41,7% và thu nhập ngoài lãi tăng 97,6% so với cùng kỳ.

Như vậy, MBBank đã hoàn thành 55,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) cả năm, là 4.532 tỷ đồng. MBBank cũng công bố các chỉ tiêu khác như: Tổng dư nợ cho vay tăng 14,6% so với đầu năm đạt 172.678 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng cá nhân đạt 52.248,5 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và chiếm 30,3% tổng dư nợ tính đến cuối quý 2/2017 so với mức 29,9% vào cuối năm 2016. Cho vay các DNNN cũng tăng 15,3% so với đầu năm đạt 24.550,8 tỷ đồng, tương đương 14,2% tổng dư nợ. Cho vay các doanh nghiệp tư nhân tăng 11,8% so với đầu năm đạt 84.368,7 tỷ đồng, tương đương 48,9 % tổng dư nợ.

Cho vay ngắn hạn tăng 19,1% so với đầu năm đạt 85.478 tỷ đồng trong khi đó cho vay trung hạn tăng 6,1% so với đầu năm đạt 30.959 tỷ đồng và cho vay dài hạn tăng 13,6% so với đầu năm đạt 53.969 tỷ đồng. Các khoản vay ngắn hạn hiện chiếm 49,5% tổng dư nợ cho vay, so với tỷ trọng 47,6% vào cuối năm 2016.

Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 4,4% so với đầu năm, đạt 203.310 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 40% so với cùng kỳ, lên đến 2.534,2 tỷ đồng chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 46,6% lên 1.258,6 tỷ đồng do số lượng nhân viên tăng 30% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng tăng mạnh 127% so với cùng kỳ lên 1.321,8 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet