ĐH Thương Mại, ĐH Sư phạm Hà Nội thông báo chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 như sau:

ĐH Thương Mại:

Ghi chú:

A00 = Toán, Vật lý, Hóa học; A01 = Toán, Vật lý, Tiếng Anh; D01 = Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D03 = Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp.

Đối với những ngành/chuyên ngành có 2 tổ hợp môn thi xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi tổ hợp xét tuyển bằng 50% chỉ tiêu được tuyển của ngành/chuyên ngành đó.

ĐH Sư phạm Hà Nội:

 

Lưu ý về điều kiện nộp xét tuyển:

Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên

Tổng 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 16,0 điểm trở lên.

 

 

Hoàng Thanh