Chiêm Hóa: Diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày

Mai Anh

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chiêm Hóa- Tuyên Quang đã tập trung mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn.

 Cụ thể là: Đường giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học…T­­ừ năm 2011 đến nay, được sự hỗ trợ của Nhà nước cùng với việc kết hợp lồng ghép các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn, toàn huyện thực hiện chương trình bê tông hóa hơn 382 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng 130 phòng học, cải tạo nâng cấp Nhà lớp học 2 tầng Trường THCS Yên Nguyên, xây dựng cơ sở vật chất Trường Tiểu học Yên Nguyên với quy mô cải tạo 3 nhà lớp học cấp IV gồm 8 phòng học thành nhà lớp học 2 tầng gồm 16 phòng học và các công trình phụ trợ trường học. Tính riêng trong năm 2014, huyện đã xây mới 29 phòng học, 30 công trình vệ sinh; 2 nhà bán trú học sinh và nhà công vụ cho giáo viên, 4 phòng chức năng, di chuyển, sửa chữa 124 phòng học đảm bảo cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 
 


Trường Tiểu học Yên Nguyên (Chiêm Hóa) được đầu tư xây dựng
theo chuẩn nông thôn mới.

Huyện cũng đầu tư xây dựng, hoàn thành dự án đường điện và trạm biến áp cấp điện cho các xã: Ngọc Hội, Phú Bình, Hòa An, Phúc Sơn, Kiên Đài, Yên Lập; các công trình thủy lợi, nhà văn hóa thôn bản, trụ sở làm việc  của UBND xã… cũng được đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu sản xuất và dân sinh. 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay xã Kim Bình đã thực hiện bê tông hóa được trên 24 km đường giao thông nông thôn, 13 thôn, bản đã có nhà văn hóa, diện tích mỗi nhà văn hóa 1.200 m2, có sân chơi thể thao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 15 triệu đồng/năm; hệ thống chính trị vững chắc, an ninh trật tự đảm bảo… Đồng chí Đào Ngọc Vang, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình cho biết, sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay từ phía người dân đã cho Kim Bình thêm những con đường mới sạch đẹp và tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được xã hoàn thành rất sớm. Hiện xã đang tiếp tục giúp đỡ hộ nghèo xóa nhà tạm. Hội Nông dân, Hội Phụ nữ vận động nhân dân vay vốn cải tạo, hoàn thiện việc xây dựng 3 công trình hợp vệ sinh. Đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng 8 phòng học chức năng của Trường Tiểu học xã Kim Bình, đảm bảo đủ tiêu chuẩn công nhận trường chuẩn Quốc gia.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng đã đem lại cho xã Yên Nguyên bước phát triển mạnh. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển sản xuất và sinh hoạt. Hiện nay Yên Nguyên đang vận động nhân dân thực hiện bê tông hóa tiếp 9,4 km đường giao thông nội đồng; bàn giao mặt bằng thi công 4 km đường liên thôn; thi công 10 km đường dây điện 0,4 KV, xây mới 2 trạm biến áp 180 KVA, nâng cấp 1 trạm biến áp, đầu tư mới 0,7 km đường dây 35 KV; tiếp tục đầu tư trang thiết bị tối thiểu để phấn đấu 2 trường học của xã đạt chuẩn quốc gia trong năm 2015…

Từ những kết quả đạt được, giai đoạn tiếp theo, huyện Chiêm Hóa tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư lồng ghép, hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân ở xã, thôn và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình thủy lợi, công trình điện, nước sạch, môi trường...  

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet