Chính phủ Anh buộc người dân đăng ký phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Nguyễn Ngọc

Chính phủ Anh đã kêu gọi các công ty, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính cùng đăng ký chương trình phòng, chống rửa tiền do Chính phủ xây dựng.

Khủng bố đang là mối đe dọa đến an ninh toàn cầu, đặc biệt là các nước thuộc châu Âu. Các nhóm khủng bố thường dựa vào các hoạt động rửa tiền để tạo nguồn tài chính hoạt động. Chính phủ Anh đã kêu gọi các công ty, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính cùng đăng ký chương trình phòng, chống rửa tiền do Chính phủ xây dựng.

Một số doanh nghiệp và cá nhân bị buộc phải đăng ký với cơ quan giám sát theo quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các quy định áp dụng cho nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm:  Các doanh nghiệp tài chính, tín dụng; luật sư; kế toán, tư vấn thuế, kiểm toán viên và các công ty mua bán nợ; các nhà cung cấp dịch vụ ủy thác; đại lý bất động sản; sòng bạc.

Theo quy định của Chính phủ Anh, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực trên nếu không tham gia đăng ký sẽ bị coi là vi phạm luật pháp. 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet