Chính phủ yêu cầu bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội khóa 14

Vạn Xuân

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016, trong đó có đưa ra yêu cầu bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp diễn ra.

Theo Nghị quyết vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô để có nền tảng tăng trưởng cao trong dài hạn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, chất lượng sống cho người dân, quyết tâm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP khoảng 6,7% và kiểm soát lạm phát dưới 5%.

Đồng thời, tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/1/2016, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ từ đầu năm đến nay và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Các Bộ, ngành, địa phương tích cực khai thác thế mạnh, tiềm năng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực trọng tâm.

Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đã giao trong kế hoạch năm 2016. Các Bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi 2 Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cử tri đi bầu Quốc hội khóa XIII. Ảnh minh họa

Cũng tại nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối và các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ, hỗ trợ ngư dân và xử lý nghiêm hành vi đánh bắt hải sản, xâm phạm các vùng biển của nước ta. Giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, tập trung bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc bỏ sót công việc, nhiệm vụ; khẩn trương xây dựng, trình các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, nhất là các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, triển khai các chính sách, biện pháp điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao triển khai hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tích cực thúc đẩy quan hệ các nước đi vào chiều sâu. Tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế và văn hóa. Tăng cường công tác bảo hộ công dân. Chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, đấu tranh với các tình huống, vụ việc trên Biển Đông.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin kịp thời, khách quan, trung thực, mang tính xây dựng, tránh thông tin một chiều, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản và người đứng đầu các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí; xử lý nghiêm các hành vi đưa tin không đúng sự thật.

Bảo đảm an toàn thông tin mạng. Các cơ quan nhà nước các cấp chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet