Chính thức được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Ngân Giang

Thông tư 105/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành chính thức cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, công ty Chứng khoán có thể đầu tư tối đa 30% vốn chủ sở hữu.

Theo Thông tư, việc đầu tư ra nước ngoài ở Việt Nam hiện mới chỉ áp dụng cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Chỉ công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán mới được đầu tư hoặc ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Tổ chức tự doanh có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Về hạn mức đầu tư, đối với công ty chứng khoán, việc đầu tư, ủy thác đầu tư vào các loại công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định và không được vượt quá hạn mức tự doanh đăng ký đã được NHNN xác nhận. Trường hợp phát sinh khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổng mức đầu tư, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không quá ba mươi phần trăm (30%) vốn chủ sở hữu tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất. Trong khi đó, đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không được vượt quá giá trị được xác định bằng vốn chủ sở hữu trừ đi Số lớn hơn giữa vốn pháp định và biên khả năng thanh toán tối thiểu; và Số tiền đã đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (nếu có).

Như vậy, Thông tư 105/2016/TT-BTC mới chỉ dành cho nhà đầu tư tổ chức, trong khi nhà đầu tư cá nhân chưa được tạo điều kiện để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư ra nước ngoài còn khá mới mẻ với đa số các tổ chức tài chính ở Việt Nam, vì vậy trong tương lai gần, tác động của Thông tư này sẽ chưa lớn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Xét về dài hạn, việc cho phép các tổ chức tài chính đầu tư ra nước ngoài có thể khiến một phần vốn trên thị trường tìm đến các thị trường quốc tế hấp dẫn hơn tương đối, có thể tác động tiêu cực đến dòng tiền trên thị trường. Mặc dù vậy, trong xu thế hội nhập của thị trường tài chính toàn cầu, hoạt động đầu tư ra nước ngoài là xu thế tất yếu và cần được tạo điều kiện với hạn mức phù hợp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet