Cho phép Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả nước thải đã xử lý ra biển

Trần Nghị

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cho phép Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả nước thải vào nguồn nước từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Cho phép Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả nước thải đã xử lý ra biển - ảnh 1
 Một góc nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ngày 28/4, UBND tỉnh Thanh Hóa ra văn bản số 174/GP-UBND về việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn lần 1, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 117/GP-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) về việc cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn có địa chỉ tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Qua đó, nguồn nước tiếp nhận nước thải là vùng nước biển ven bờ thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Với phương thức xả nước thải bằng phương pháp tự chảy 24h/ngày, đêm với lưu lượng nước thải lớn nhất là 500m3/ngày, đêm và lưu lượng xả nước thải trung bình là 480m3/ngày, đêm.

Chất lượng nước xả thải ra môi trường không vượt quá mức tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải (Cmax) được quy định QCVN 40:2011/BTNMT.

Thời hạn của giấy phép từ ngày 01/5/2017 đến hết ngày 28/2/2018.

Quyết định cũng yêu cầu Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải thực hiện việc quan chắc nước thải và nguồn tiếp nhận: Trước khi xả nước thải ra vùng biển ven bờ phải quan chắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí trước khi đấu nối vào kênh thoát nước thải.

Quan trắc nguồn nước tiếp nhận định kỳ chất lượng nước thải ven bờ tại 3 vị trí: vị trí điểm xả nước thải, vị trí cách điểm xả nước thải 500m về phía Bắc và vị trí cách điểm xả thải 500m về phía Nam. Đồng thời, phải lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc nước thải và nguồn nước tiếp nhận.

Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy chuẩn thì phải dừng ngay việc xả thải để khắc phục. Ngoài ra, phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải.

Trước đó, vào ngày 23/11, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành quyết định 430/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả nước thải vào nguồn nước (nước thử áp và nước súc rửa phát sinh từ quá trình thử áp tuyến ống dẫn dầu thô lưu lượng 33.000m3, trong giai đoạn xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn) tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, ngày 29/11, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra công văn số 444/GP-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả 241.428m3 nước thải từ hoạt động thủy lực, súc rửa đường ống ra khu vực vùng biển ven bờ thuộc xả Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet