Hãy thử tài của bạn với phép tính này nhé!

Gợi ý: 12