Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo xử lý vụ công nhân quét rác "kêu cứu"

HẢI CHÂU

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP ngay trong tháng 9 này. Trước thời điểm đại hội, Tổng Giám đốc Công ty không được tuyển dụng mới, bổ nhiệm cán bộ trong Công ty.

Sau khi báo Infonet phản ảnh việc ngày 10/8, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty MTĐT Đà Nẵng) kéo đến trụ sở Thành ủy kêu cứu về việc Công ty này kéo dài thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu theo chủ trương cổ phần hóa (CPH), gây nhiều thiệt hại cho người lao động, ngày 8/9, Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có ý kiến chỉ đạo chính thức về vấn đề này.

Công nhân Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng kéo tới trụ sở Thành ủy kêu cứu hôm ngày 10/8 (Ảnh: HC)

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Ban chỉ đạo CPH Công ty MTĐT Đà Nẵng chỉ đạo và chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP ngay trong tháng 9 này. Công ty MTĐT Đà Nẵng được giao dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP, nghiên cứu kỹ và gửi Ban chỉ đạo CPH, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Công ty góp ý, hoàn thiện nội dung để tránh tranh chấp, gây bất lợi cho các cổ đông sau khi Công ty CP đi vào hoạt động.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông lần đầu, Tổng Giám đốc Công ty MTĐT Đà Nẵng không được tuyển dụng mới, bổ nhiệm cán bộ trong Công ty. Ban Giám đốc, Hội đồng thành viên Công ty tăng cường vai trò quản lý để Công ty duy trì hoạt động bình thường và ổn định cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Ban chỉ đạo CPH Công ty MTĐT Đà Nẵng nghiên cứu, đề xuất cụ thể hướng xử lý khoản nợ ngân sách đầu tư tại Công ty MTĐT Đà Nẵng (hơn 37,4 tỉ đồng). Việc giao và nhận nợ giữa Công ty CP và ngân sách TP phải cụ thể và có lộ trình phù hợp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tính toán, tham mưu cho UBND TP điều chỉnh về phí vệ sinh trên địa bàn TP, trình UBND TP xin ý kiến tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng vào tháng 12/2015. Đối với công tác đặt hàng vệ sinh môi trường năm 2016, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và Công ty CP xây dựng sớm, không để xảy ra tình trạng ách tắc, bị động trong quá trình thực hiện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet