Chủ tịch Hà Nội cam kết gỡ bỏ những rào cản cản trở sự phát triển của TP

N. Huyền

Ngay sau khi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP nhiệm kỳ 2016- 2021, ông Nguyễn Đức Chung đã có bài phát biểu với những cam kết cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội.

Theo đó, người đứng đầu thành phố Hà Nội bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố đã dành sự tín nhiệm cho ông.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là một vinh dự lớn, vừa là thử thách nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tín nhiệm giao phó. Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật quy định, để xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các cử tri và nhân dân Thủ đô”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung cho biết tập thể UBND TP sẽ hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, chịu sự giám sát của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, của cử tri, cùng toàn thể nhân dân, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các Hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện minh bạch, dân chủ, giữ nghiêm nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục sự chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

“Quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, rà soát gỡ bỏ những rào cản, cản trở đối với sự phát triển của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực” – người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội hứa.

Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp, xây dựng sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm trong công việc, phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao đầy đủ trách nhiệm của mỗi cá nhân, hành động kiên quyết, quyết liệt, sáng tạo nhưng bài bản.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cam kết luôn đi sâu nắm chắc tình hình, sâu sát với cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đổi mới toàn diện công tác, thực hiện khâu đột phá là công tác cán bộ, công chức.

Cuối cùng, ông Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ tổ chức sắp xếp lại bộ máy hành chính của TP thực sự tinh gọn để thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình hành động của UBND TP.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet