Chủ tịch Hà Nội: Đôn đốc hoàn thành triển khai dịch vụ công mức 3 trong 2016

N. Huyền

Ngày 1/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội nghị giao ban quý III/2016 với Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã của TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kinh tế tăng cao nhất trong vòng 6 năm

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Tứ cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP 9 tháng đầu năm 2016 ước tăng 7,73%; thu NSNN đạt 121.310 tỷ đồng, đạt 71,6%. Dự kiến năm 2016 kinh tế sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm gần đây.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở KH&ĐT cũng cho biết, giá trị sản xuất quý III tăng 6,69%, thấp hơn quý I là 7,74% mặc dù 6 tháng đầu năm tăng 7,32%. Trong khi đó, giá trị gia tăng ngành dịch vụ 9 tháng đầu năm ước tăng 7,83%, cao hơn quý I là 7,05% và 6 tháng tăng 7,5%.

“Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 9 tháng ước tăng 9,4%, trong đó bán lẻ tăng 8,4%; mức tăng này thấp hơn quý I, 6 tháng đầu năm và là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 7.890 triệu USD, giảm 0,4%; nhập khẩu ước đạt 117.943 triệu USD, giảm 4,2%”- ông Nguyễn Văn Tứ nói.

Ngoài ra, cũng theo ông Tứ thì khách du lịch đến Hà Nội 9 tháng ước đạt hơn 16,47 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ 2015, trong đó khách quốc tế là 2,92 triệu lượt, tăng 28%. Thu hút đầu tư vốn nước ngoài (FDI) 9 tháng đạt 2.400 triệu USD, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ 2015; 9 tháng đã có 16,7 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký mới, nâng tổng số DN lên trên 200 nghìn DN.

Đáng chú ý, TP đã giới thiệu danh mục kêu gọi đầu tư 52 dự án theo hình thức PPP (đối tác công tư) và 43 dự án theo hình thức xã hội hóa với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 711 nghìn tỷ đồng. Xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp với mục tiêu phấn đấu có thêm 200.000 DN thành lập mới trong giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu mô hình khu tập trung dịch vụ hỗ trợ và phát triển DN, vườn ươm DN CNTT, vườn ươm doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Bên cạnh đó, TP cũng đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ và bộ máy hành chính theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu gọn đầu mối quản lý. Đồng thời, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức tại Văn phòng UBND TP, báo cáo Thành ủy thông qua việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức của 22/22 sở và cơ quan ngang sở. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua TP đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, tiêu biểu trong các lĩnh vực: quản lý dân cư, tư pháp, đăng ký kinh doanh, quản lý học sinh, quản lý hệ thống văn bản và hồ sơ công việc. Chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh. Qua đó, đã có sự đột phá thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư trong nước..

Theo báo cáo Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) được Bộ Nội vụ công bố ngày 17/8, chỉ số CCHC của Hà Nội năm 2015 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Năm 2016, Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), công bố TTHC đặc thù, trong 9 tháng đã ban hành quyết định công bố bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 9 cơ quan chuyên môn; ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện liên thông cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhiều lĩnh vực được đẩy mạnh ứng dụng CNTT như triển khai hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến; thí điểm tại 12 quận dịch vụ công trực tuyến giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp, bảo hiểm xã hội. Hiện nay, sau hơn một tháng triển khai hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đã tăng lên 50%, tỷ lệ khai thuế điện tử là 98,3% và nộp thuế điện tử là 98,2%; có 64,2% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. 

Ngoài ra, TP đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với thủ tục liên thông là đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ còn thực hiện trong 3 ngày làm việc; cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Theo kế hoạch đã ban hành về triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016, Hà Nội có 37 nhóm dịch vụ công trực tuyến mới triển khai năm 2016. Đến hết ngày 10/8, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được thực hiện tại 12 quận của Thành phố và đến hết năm 2016 sẽ triển khai tại tất cả 584 xã/phường của TP Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại cấp huyện, đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, triển khai tập huấn cho cán bộ, công chức sử dụng phần mềm chuyên môn, lắp đặt thiết bị và đặc biệt phải triển khai đúng hạn theo kế hoạch của TP để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong các TTHC.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng giao Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã chịu trách nhiệm đôn đốc để hoàn thành lộ trình triển khai dịch vụ công mức độ 3 trong năm 2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet