Chủ tịch nước: Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá

Ngày 11/12, tại Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố.
Chủ tịch nước: Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cử tri TPHCM.. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ trân trọng tiếp thu và ghi nhận tất cả các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cùng những kiến nghị, đề xuất xác đáng của cử tri lực lượng vũ trang Thành phố.

Giải đáp các ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh chính là yếu tố tiên quyết để triển khai tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; đi cùng với đó là công tác giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh cho các cấp, các ngành và tất cả người dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động trong bất cứ tình huống nào. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

“Mục tiêu trọng yếu của quốc phòng-an ninh là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”, Chủ tịch nước khẳng định.

Lực lượng vũ trang cần chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gắn việc thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng; thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tham gia làm tốt nhiệm vụ vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống thiên tai.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, lực lượng vũ trang phải xây dựng và luyện tập thường xuyên các phương án tác chiến phòng thủ, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phối hợp với các ngành, các cấp để huy động được sức mạnh tổng hợp. Cùng với đó là nhiệm vụ tổ chức tốt công tác nắm tình hình, để từ đó tham mưu hiệu quả hơn, dự báo đúng, trúng; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt là luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân.

Vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lực lượng vũ trang phải đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng; là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và các biểu hiện tự chuyển hóa, tự diễn biến. Bộ Chính trị vừa qua đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nguồn: TTXVN

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet