Chủ tịch nước đọc tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Xuân Tùng

Đầu giờ sáng nay (6/4), tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đệ trình Quốc hội đề nghị miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Theo tờ trình do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành  nhiệm vụ được giao. Nay theo yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ điểm 5 Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; điều 11 Luật tổ chức Quốc hội; Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước  trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đệ trình tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tiếp đó, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự kiến, cuối giờ chiều nay, sau khi miễn nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới.

Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội để bầu vào chức vụ Thủ tướng kế nhiệm.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949, ở thành phố Cà Mau , tỉnh Cà Mau. 

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Ông là đại biểu Quốc hội 4 khoá, từ khoá 10 đến khoá 13; Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá 6 đến khoá 11; Ủy viên Bộ Chính trị từ khoá 8 đến khoá 11.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Công an (1/1995 – 5/1996), ông là Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.

Từ tháng 6/1996 đến 8/1997, ông là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.

Từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006, ông là Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, năm 1998-1999 kiêm nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 7/2006 đến nay, ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Trong Đại hội 12 của Đảng vừa qua, trong số nhân sự trình Đại hội để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới không có tên ông, tuy nhiên tại Đại hội, ông được giới thiệu bổ sung. Sau đó ông xin rút và được Đại hội chấp thuận.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet