Chủ tịch nước nhận trách nhiệm trước những yếu kém của đất nước

Tuấn Minh

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, sáng nay (22/3), Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước đã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật quy định, cũng như các các nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Ban Bí thư phân công. 

Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, ký quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ; tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội; quyết định đàm phán điều ước quốc tế nhân danh nhà nước, thận trọng xem xét các văn bản ký kết quốc tế, nhất là các Hiệp định vay vốn ODA, yêu cầu Chính phủ quản lý vốn vay có hiệu quả, đúng pháp luật.

Cụ thể, trong việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu, Chủ tịch nước đã đề nghị Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo công tác nhiệm kỳ tại Quốc hội.

Chủ tịch nước cũng đã bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, 25 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng (giữa nhiệm kỳ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân), miễn nhiệm 1 Bộ trưởng (giữa nhiệm kỳ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính với ông Vương Đình Huệ) và 1 Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (giữa nhiệm kỳ, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam).

Theo báo cáo với quyền thống lĩnh vực lượng vũ trang, trong 5 năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Tổng Cục Chính trị Quân đội Việt Nam; phong thăng hàm cấp tướng cho hơn 300 sĩ quan (gồm 194 sĩ quan quân đội và 119 sĩ quan công an), trong đó có 3 Thượng tướng được thăng lên hàm Đại tướng, 23 Trung tướng lên Thượng tướng, 55 Thiếu tướng lên Trung tướng, 211 Đại tá lên Thiếu tướng.

“Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan tham mưu của Đảng, Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thẩm tra và giải quyết kỹ lưỡng, thận trọng các trường hợp được đề nghị thăng hàm cấp tướng theo quy định của Đảng và Nhà nước”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, người đứng đầu Nhà nước cho biết, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định cử 7 sỹ quan quân đội tham gia Phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi.

Chủ tịch nước có phần trách nhiệm trước những yếu kém của đất nước 

Theo báo cáo, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hằng năm, đều có hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện tốt hơn cơ chế phối hợp này.

Mỗi khi đi công tác địa phương và cơ sở, tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước luôn dành thời gian tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, động viên đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước, thăm và tặng quà cho những người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu.

Khi đi công tác nước ngoài, Chủ tịch nước đều dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi tình hình đời sống, học tập, lao động của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, động viên và kêu gọi kiều bào phát huy truyền thống đoàn kết, tự hào và tự tôn dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau ổn định cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều ý kiến với Mặt trận Tổ quốc trong việc xây dựng các chính sách đoàn kết dân tộc, nhất là giải quyết, củng cố các vấn dề về dân tộc và tôn giáo.

Theo đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước đã luôn giản dị, gần dân, phục vụ nhân dân. Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm và xử lý hiệu quả các vấn đề quốc kế dân sinh, các vấn đề bức xúc trong xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo; phát triển quan hệ quốc tế, giữ gìn môi trường hòa bình cho đất nước.

Đáng chú ý trong báo cáo nhiệm kỳ trình bày trước QH sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thẳng thắn nhìn nhận có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay.

Theo báo cáo, là Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu; vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ tư pháp nhũng nhiễu, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay nước ngoài để bảo đảm khả năng trả nợ còn hạn chế. Trước các vấn đề quốc kế dân sinh bức xúc, Chủ tịch nước chưa yêu cầu Chính phủ họp bàn.

"Nguyên nhân của những hạn chế trên là do thiếu cơ chế cụ thể hoạt động và tổ chức hội đồng quốc phòng, an ninh, việc thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân chưa thể hiện rõ trong các luật chuyên ngành. Chưa hoàn thiện rõ cơ chế trong luật chuyên ngành để tăng cường kiểm tra giám sát, công tác vốn vay nước ngoài, lập danh mục vốn vay ODA hằng năm và trung hạn", báo cáo nêu rõ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet