Chủ tịch nước tham gia trò chơi ném còn cùng đồng bào dân tộc Tày ở Thủ đô

Tiến Anh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham gia trò chơi ném còn cùng đồng bào dân tộc Tày ở làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội rất vui vẻ.

Ngày 18/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp tham gia Lễ hội Lồng Tồng (Hội xuống đồng) tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với mong muốn mùa màng tốt tươi, bội thu.

Lễ hội Lồng Tồng (Hội xuống đồng) của đồng bào Tày diễn ra với mong ước mùa màng bội thu. 

Chúc mừng cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã có những ngày đón Tết, vui Xuân đầm ấm, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tất cả cộng đồng các dân tộc anh em trên Tổ quốc Việt Nam đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngay sau buổi lễ Lồng Tồng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia trò chơi ném còn cùng đồng bào dân tộc rất vui vẻ.

Đồng bào dân tộc Tày xuống đồng đầu Xuân.
Chủ tịch nước tham gia ném còn cùng đồng bào dân tộc Tày.
Thiếu nữ dân tộc ném còn rất chuẩn xác...
... Không khí rất vui vẻ khi Chủ tịch nước tham gia trò chơi dân gian cùng bà con
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet