Nhân dịp Ngài Ma-ha-ma-đu I-du-phu (Mahamadou Issoufou) được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Ni-giê, ngày 14/4/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Điện mừng.

Nhân dịp Ngài Ma-ha-ma-đu I-du-phu (Mahamadou Issoufou) được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Ni-giê, ngày 14/4/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Điện mừng.

Đây là nhiệm kỳ thứ 2 ông Mahamadou Issoufou được bầu làm tổng thống. 

M.A