Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức

N. Huyền

Với số phiếu đồng ý 485/487 chiếm 98,18%, ông Trần Đại Quang đã tái đắc cử chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại phiên họp Quốc hội chiều nay (25/7), ông Bùi Văn Cường, Trưởng ban kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội có mặt là 487. Số phiếu phát ra thu về  487, số phiếu  hợp lệ 487, số phiếu đồng ý 485/487 chiếm 98,18%.

Với kết quả bỏ phiếu này, ông Trần Đại Quang được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ chiều 25-7 (ảnh: Tuổi Trẻ)

Liền sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

Từ hàng ghế đại biểu, ông Trần Đại Quang bước lên với trang phục vest đen, cà vạt đỏ. Ông cúi mình trước cờ tổ quốc trước khi đứng vào bục và đọc lời tuyên thệ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu mình giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

"Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi sẽ kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm.

Tôi sẽ nỗ lực làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương thức và cơ chế vận hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước; tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; chủ động hội nhập, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh; nâng cao vị thế và uy tín của Việt nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới" - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet