Chủ tịch nước Việt Nam qua các thời kỳ

N.K

Từ năm 1946 đến nay, Việt Nam đã có 8 đồng chí làm Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đầu tiên chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1946 - 1969)
 Chủ tịch Nước kiêm Thủ tướng Chính phủ
Đồng chí Tôn Đức Thắng (1969 - 1981)
Đồng chí Trường Chinh (1981 - 1987)
Đồng chí Võ Chí Công (1987 - 1992)
Đồng chí Lê Đức Anh (1992 - 1997)
Đồng chí Trần Đức Lương (1997 - 6/2006)

Đồng chí Nguyễn Minh Triết (6/2006 - 7/2011)
Đồng chí Trương Tấn Sang (từ 7/2011 - đến nay)
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet