Chủ tịch QH đề nghị sớm có giải pháp xử lý phù hợp về quy hoạch Sơn Trà

Nguyễn Tuân

Với quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở cân nhắc, đề nghị Chính phủ chỉ đạo sớm có giải pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật và quy hoạch phát triển chung của cả nước để cử tri, nhân dân yên tâm.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu kết luận phần chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện sáng 14/06, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, mang tính xây dựng. Các ĐBQH đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tích cực tranh luận để làm rõ vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mới nhận nhiệm vụ hơn 1 năm nhưng đã nỗ lực quán xuyến điều hành, nắm tình hình của ngành và thực trạng các vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý. Bộ trưởng cũng đã tích cực chủ động, nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại yếu kém thuộc lĩnh vực cả mình trong thời gian gần đây cũng như những tồn tại chung của ngành. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đối với một số vấn đề còn chưa rõ, chưa thỏa mãn yêu cầu của ĐBQH.

Văn hóa, thể thao, du lịch là lĩnh vực quan trọng, liên quan đến đời sống tinh thần của con người và xã hội. Thời gian qua lĩnh vực này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều văn hóa thuyền thống của dân tộc đã được đề cao và phát huy. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở đã có nhiều tiến bộ. Du lịch thu hút khách du lịch ngày càng tăng…

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong ngành: “Công tác quản lý và cấp phép hoạt động văn hóa nghệ thuật còn có những sai sót, gây dư luận không tốt. Việc quản lý lễ hội còn buông lỏng dẫn đến trục lợi gây phản cảm, lãng phí nguồn lực xã hội . Việc quản lý khai thác các công trình văn hóa kém hiệu quả. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở khu công nghiệp, đô thị chưa được coi trọng. Còn nhiều di tích bị xuống cấp, nhiều nhà văn hóa thư viện thiếu trang thiết bị. Đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử bị suy giảm chưa có giải pháp khắc phục rõ nét. Công tác quy hoạch và quản lý du lịch còn bất cập. Sự phối hợp giữa các ngành trong quản lý du lịch còn kém hiệu quả”.

Để khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để khắc phục, trong đó tập trung vào một số vấn đề lớn: Rà soát, sớm sửa đổi quy định về quản lý cấp phép biểu diễn nghệ thuật đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, đánh giá hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, thư viện. Quan tâm đến việc phục vụ hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường, nâng cao sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể thao.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Chính phủ và Bộ VHTTDL cần rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong tổ chức lễ hội; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa, đặc biệt là các trong các hoạt động tổ chức lễ hội, nghệ thuật biểu diễn;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để làm tố công tác bảo tồn, trùng tu tôn tạo di tích, di sản văn hóa;

Triển khai hiệu quả Đề án nâng cao tầm vóc người Việt Nam; Sớm triển khai các quy định của Luật Du lịch sau khi được Quốc hội thông qua; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, làm tốt công tác quản lý du lịch, tăng cường kiểm tra, giá sát việc thực hiện quy hoạch phát triển du lịch.

Với quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở cân nhắc, đề nghị Chính phủ chỉ đạo sớm có giải pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật và quy hoạch phát triển chung của cả nước để cử tri, nhân dân yên tâm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet