Chủ tịch QH: "Thăng Long, rồng phải bay lên thế nào trong thế kỷ tới?"

Nguyễn Lê

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô Hà Nội cần quan tâm thêm một số vấn đề lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội sáng 1/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong phát triển kinh tế xã hội, nhiều công trình kinh tế xã hội được tập trung chỉ đạo và hoàn thành, an sinh xã hội được bảo đảm, sự nghiệp văn hóa giáo dục y tế tiếp tục phát triển, xây dựng nông thôn mới triển khai tích cực, thu được nhiều kết quả. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố (TP) lần thứ 16.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2016 là năm được dự báo tình hình kinh tế chính trị tiếp tục có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn và cạnh tranh gay gắt hơn. Đây cũng là năm để thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020… Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô cần quan tâm thêm một số vấn đề lớn sau:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Hà Nội phải đổi mới phong cách lãnh đạo, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. (Ảnh: TTXVN)

Trước hết, Hà Nội cần tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Hà Nội phải đi đầu trong phát huy vùng kinh tế Thủ đô để tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tại kỳ họp này các đại biểu cần đánh giá phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên tất cả các lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ 12 và cũng là năm đầu của kế hoạch 5 năm tới, có thể nói là rất hệ trọng.

Thứ hai, tiến hành rà soát đánh giá kết quả việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai hiệu quả Hiến pháp 2013, Luật Thủ đô, đặc biệt chú ý đẩy nhanh liên kết kinh tế vùng Thủ đô, công tác quản lý đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng giao thông, môi trường và phân bố dân cư.

“Thủ đô đi đầu, Thủ đô liên kết, Thủ đô phát triển văn minh, văn hóa và hiện đại, Thủ đô là trái tim của cả nước, vừa là vai trò chính trị, văn hóa vừa là địa bàn của vùng, không chỉ vùng trọng điểm Bắc Bộ mà còn là tấm gương đi đầu của cả nước, cho nên phải nhìn xa”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Hà Nội cần rà soát lại 5 năm tới, đến năm 2030 – 2050, con đường đi trong thế cờ hội nhập quốc tế mới thế nào. Đất rộng, người đông, đơn vị hành chính lớn, địa bàn có vai trò trong cả vùng và trong cả nước trong thế hội nhập quốc tế. "Thăng Long, rồng chúng ta phải bay lên thế nào trong thế kỷ tới?" - Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Hà Nội cần chủ động quyết liệt hơn trong cải cách hành chính.

“Các đồng chí vẫn đứng bậc thứ 26, báo cáo nói đã vượt lên được 7 – 8 bậc về chỉ số cạnh tranh, trong đó có cải cách hành chính, phải tính làm sao cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề để chỉ số cạnh tranh trên các mảng phải tiến lên, 26 thì không chấp nhận được, 26 là vượt bậc so với trước nhưng 26 được chưa?

Tôi nói như thế để các đồng chí cần thảo luận thêm. Cải cách hành chính, cải cách thể chế là phải đi đầu”, Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hà Nội phải tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo công việc với tinh thần sâu sát, hiệu quả, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt nhiệm vụ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với công tác xây dựng Đảng.

Học tập đạo đức, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút ngày càng nhiều hơn các nguồn lực, phát triển kinh tế xã hội Thủ đô, đảm bảo được cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet