Chủ tịch Quốc hội: Các Bộ trưởng phải trả lời thẳng vấn đề chất vấn

Trường Giang

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các vị trưởng ngành trả lời thẳng vào câu hỏi chất vấn của các ĐBQH, trên tinh thần ngắn gọn, giải pháp đưa ra thiết thực, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện.

Sáng nay, 11/6 Quốc hội bắt đầu bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 2,5 ngày. Người mở đầu chương trình chất vấn sáng mai là ông Cao Đức Phát – Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Trước khi bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn các Bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu mở đầu chất vấn và phiên trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội nhận xét, việc lựa chọn 4 vị Bộ trưởng để chất vấn và trả lời chất vấn tại  kỳ họp lần này là sự lựa chọn đúng và trúng với tình hình đất nước. 

"Trong đà tăng trưởng rõ nét vẫn tồn tại nhiều yếu kém ảnh hưởng tới chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vì thế, tập trung vào nông nghiệp, công nghiệp là 2 lĩnh vực cơ bản; tập trung vào giáo dục và khoa học công nghệ là 2 quyết sách của Đảng ta"- Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đánh giá.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, mục đích của phiên chất vấn và trả lời chất vấn là cố gắng thảo luận giải quyết được một số nhiệm vụ quan trọng tập trung từ nay tới cuối năm trên đà thực hiên chiến lược này. Không mục đích gì khác là nhằm giải quyết lợi ích nông dân, nông thôn - chiếm 70% dân số. Nếu giải quyết vấn đề nông dân, nông thôn, công nghiệp cho nông dân, nông thôn; sản phẩm nông nghiệp cạnh tranh ngay trên sân nhà, và mở ra thị trường quốc tế sẽ giúp giảm giá thành, năng suất lao động nâng cao, thu nhâp người dân lợi hơn...

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các ĐBQH đặt câu hỏi đi thẳng vào vấn đề ngắn, gọn, rõ, không tự mình bình luận về câu hỏi của mình; thời lượng hỏi từ 1-2 phút, từ 1-2 câu hỏi là tốt nhất. Câu trả lời của các vị Bộ trưởng cũng trả lời trên tinh thần ngắn gọn, thẳng vào vấn đề và đưa ra được kiến giải, giải pháp thiết thực, hiệu quả,  rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện. 

Thực hiện tinh thần phiên chất vấn hợp tác, đoàn kết, văn minh để đồng bào cử tri theo dõi. Theo dõi tôi thấy đồng bào cử tri đang rất hưởng ứng và chờ đợi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các vị Bộ trưởng. Đây là lần chất vấn thứ 9 của 9 kỳ họp. Các phiên họp trước của chất vấn đã được đồng bào cử tri quan tâm, ủng hộ. 

Tiếp theo Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền đọc Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Tổng cộng có 2.500 kiến nghị của cử tri và chuyển 2.100 kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát

Là người "đăng đàn" đầu tiên, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng là Bộ trưởng nhận được nhiều câu hỏi chất vấn nhất từ phía cử tri, ĐBQH. Tổng cộng đã có 9 nhóm vấn đề liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được gửi tới Bộ trưởng Cao Đức Phát. 

Trong sáng nay, Bộ trưởng Cao Đức Phát sẽ trả lời chất các ĐBQH xoay quanh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thực trạng “liên kết 4 nhà” và giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Giải pháp tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cây công nghiệp ở Việt Nam hiện nay... Giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường.

Dù không phải là những vấn đề mới đặt ra cho người đứng đầu ngành nông nghiệp, nhưng đây là những vấn đề lớn không thể giải quyết trong một sớm, một chiều.

"Chia lửa" cũng tư lệnh ngành nông nghiệp sẽ là Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet