Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng quốc hội Philippines

M.A

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng tới hai viện thuộc quốc hội Philippines nhân dịp hai viện bầu lãnh đạo mới.

Nhân dịp ông A-ki-li-nô Cô-cô Pi-men-teo III (Aquilino “Koko” Pimentel III) được bầu làm Chủ tịch Thượng viện và ông Pan-ta-lê-ôn An-va-rét (Pantaleon Alvarez) được bầu làm Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hoà Philippines, ngày 27/7/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Điện mừng đến ông A-ki-li-nô Cô-cô Pi-men-teo III và ông Pan-ta-lê-ôn An-va-rét

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet