Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng tới hai viện thuộc quốc hội Philippines nhân dịp hai viện bầu lãnh đạo mới.

Nhân dịp ông A-ki-li-nô Cô-cô Pi-men-teo III (Aquilino “Koko” Pimentel III) được bầu làm Chủ tịch Thượng viện và ông Pan-ta-lê-ôn An-va-rét (Pantaleon Alvarez) được bầu làm Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hoà Philippines, ngày 27/7/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Điện mừng đến ông A-ki-li-nô Cô-cô Pi-men-teo III và ông Pan-ta-lê-ôn An-va-rét

M.A