Chủ tịch TP Đà Nẵng chỉ thị quyết liệt chống chuyển giá, trốn thuế

HẢI CHÂU

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế, gian lận giá nhập khẩu, buôn lậu qua biên giới…

Ngày 20/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành chỉ thị 03/CT-UBND yêu cầu Cục Thuế, Cục Hải quan Đà Nẵng phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu từ nội địa và xuất nhập khẩu năm 2015 vượt 10% so với dự toán HĐND TP giao.

Ngành thuế Đà Nẵng tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực thuế (Ảnh: HC)

Triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế. Tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước (NSNN); đôn đốc các khoản phải thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu, buôn lậu qua biên giới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tham mưu UBND TP quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; không tham mưu bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn bảo đảm. Thường xuyên theo dõi nguồn ngân sách TP và quận, huyện để tham mưu điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Điều hành chi NSNN theo nguyên tắc thu đến đâu, chi đến đấy

Hai đơn vị này cũng được yêu cầu hướng dẫn thực hiện việc tạm giữ lại tại Kho bạc Nhà nước 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị sử dụng ngân sách, không bao gồm các khoản: chi tiền lương, phụ cấp theo lương, chi cho con người theo chế độ; tiết kiệm chi 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán giao đầu năm; chi đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Kiên quyết dừng triển khai, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách TƯ và ngân sách địa phương đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị và địa phương nhưng đến ngày 30/6/2015 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật và trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Không ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau; trường hợp đặc biệt (thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách...), trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với số thu tiền sử dụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa phương cũng bị giảm thu tổng thể thì Sở Tài chính phối hợp cùng Sở KH-ĐT, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Văn phòng UBND TP tham mưu UBND TP thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

Trong khi đó, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện được yêu cầu tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, đi công tác nước ngoài từ NSNN. Chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu...

Thực hiện nghiêm quy định không mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập mà không có xe để điều chuyển, xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác và xe cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến hạn thay thế theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet