Chủ tịch TP Đà Nẵng tiếp dân vào 2 ngày thứ Sáu hàng tháng

HẢI CHÂU

Từ ngày 1/1/2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Sáu tuần thứ 2 và ngày thứ Sáu tuần thứ 4 trong tháng tại Trụ sở Tiếp công dân TP Đà Nẵng (số 51A Lý Tự Trọng).

Ngày 26/12, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có văn bản số 405/TB-VP thông báo về việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế về công tác tiếp công dân trên địa bàn, kể từ ngày 1/1/2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Sáu tuần thứ 2 và ngày thứ Sáu tuần thứ 4 trong tháng.

Chủ tịch TP Đà Nẵng tiếp dân vào 2 ngày thứ Sáu hàng tháng - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sẽ định kỳ tiếp công dân vào thứ Sáu tuần thứ 2 và thứ 4 trong tháng (Ảnh: HC)

Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ được thực hiện tại Trụ sở Tiếp công dân TP Đà Nẵng (số 51A Lý Tự Trọng). Nếu lịch tiếp trùng vào ngày nghỉ hoặc Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có lịch đột xuất thì Văn phòng UBND thành phố sẽ thông báo thay đổi lịch tiếp tại Trang thông tin điện tử TP Đà Nẵng (www.danang.gov.vn) và tại Trụ sở Tiếp công dân.

Để công tác tiếp dân đạt hiệu quả, công dân đăng ký và gửi trước nội dung tại Ban Tiếp công dân TP Đà Nẵng (51A Lý Tự Trọng) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Ban Tiếp công dân TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo địa điểm, thành phần và nội dung phục vụ cho công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet