Chủ tịch UBND TP.HCM đã chú trọng, tăng cường tiếp công dân

Nguyễn Cường

Kết quả cho thấy tại trụ sở tiếp công dân TP đã tiếp 3.747 lượt công dân và 116 đoàn (2.526 người) khiếu nại cùng một nội dung. Con số này ở UBND quận, huyện lần lượt là 18.115 và 25 đoàn (763 người).

Mới đây UBND TP.HCM đã có báo cáo kết quả tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân trên địa bàn TP giai đoạn từ tháng 7/2014 đến tháng 7 năm 2015.

Theo báo cáo thì UBND TP đã chú trọng thực hiện công tác thông tin về các vụ khiếu nại, tố cáo đảm bảo chính xác, khách quan. UB cũng đã nhắc nhở các ban ngành chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả tiếp công dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân.

Nhận định về kết quả tiếp công dân trong khoảng thời gian này, Báo cáo cho biết tình hình nhiều người khiếu nại cùng một nội dung liên quan đến các dự án trên địa bàn TP có chiều hướng gia tăng, với tính chất, mức độ ngày càng gay gắt.

Trong đó tập trung vào việc bồi thường liên quan đến các dự án như: Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), Khu đô thị Sing – Việt (huyện Bình Chánh), Dự án Thảo Cầm Viên (huyện Củ Chi). Trước tình hình này UBND TP đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra và tiếp xúc với các hộ dân để trả lời, giải quyết theo quy định.

Số liệu thống kê và phân loại khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo nội dung tính chất vụ việc cho thấy TP đã tiếp nhận 1.650 đơn khiếu nại, 327 đơn tố cáo, 16.125 đơn phản ánh, kiến nghị khác. Trong đó số vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 15.884 đơn, không thuộc thẩm quyền là 2.218 đơn.

Sau khi nhận số đơn trên các cấp đã xử lý 13.583 đơn, đang xử lý 2.301 đơn. Đối với các đơn không thuộc thẩm quyền, các đơn vị đã chuyển cho nơi có thẩm quyền xem xét 1.830 đơn và còn lại 388 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Cũng trong khoảng thời gian này, Chủ tịch UBND TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện đã có sự chú trọng tăng cường tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Trong đó lãnh đạo TP đã tiếp 13 buổi với 15 lượt công dân, lãnh đạo 24 quận, huyện đã tiếp 1.495 buổi với 2.878 lượt công dân.

Về việc tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân, UBND TP và UBND 24 quận, huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phân công nhân sự, tăng cường bố trí phòng làm việc, trang bị phương tiện… để phục vụ cho việc tiếp dân.

Kết quả tiếp công dân thường xuyên cho thấy, tại trụ sở tiếp công dân TP đã tiếp 3.747 lượt công dân và 116 đoàn (2.526 người) khiếu nại cùng một nội dung. Con số này ở  UBND quận, huyện lần lượt là 18.115 và 25 đoàn (763 người).

Qua hoạt động này, chính quyền cũng nhận ra một số vấn đề vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đó là: Có nhiều trường hợp lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo… để xúc phạm cán bộ lãnh đạo, cán bộ tiếp công dân gây mất an  ninh trật tự nhưng chưa có quy định, biện pháp xử lý triệt để.

Ngoài ra việc phối hợp giữa Ban tiếp công dân với  các cơ quan Đảng tham gia tiếp công dân thường xuyên còn lúng túng, chập triển khai thực hiện. Chế độ trang phục và bồi dưỡng đối với người tiếp công dân cũng chưa được áp dụng trên thực tế do chưa có hướng dẫn chi tiết.

Từ những khó khăn trên UBND TP đề nghị Thanh tra Chính phủ có văn bản quy định hướng dẫn cụ thể để xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

UBND TP cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp các ngành, địa phương liên quan sớm triển khai đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý hồ sơ đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Trước đó Ngày 17/8, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP.HCM trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng trong giai đoạn 2011 đến tháng 6/2014.

Trong đó Thanh tra Chính phủ cho biết, về công tác tiếp dân, Chủ tịch UBND TP và đa số Chủ tịch các quận, huyện chưa tiếp dân thường xuyên, trong đó Chủ tịch Thành phố chỉ đạt 35%, thậm chí Chủ tịch quận Tân Bình chỉ đạt 3% (2 ngày), Chủ tịch quận 7 đạt 6% (4 ngày), Chủ tịch quận Tân Phú đạt 7% (5 ngày).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet