Chủ tịch và Tổng giám đốc mới của Vinalines là ai?

Vạn Xuân

Ông Lê Anh Sơn sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh được bổ nhiệm giữ quyền Tổng giám đốc Vinalines từ ngày 1/10/2015.

Sáng 30/9, tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc Vinalines.

Theo Quyết định số 3509/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, kể từ ngày 1/10/2015, ông Lê Anh Sơn, Tổng giám đốc Vinalines sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thay cho ông Nguyễn Ngọc Huệ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghỉ chế độ từ ngày 1/10/2015.

Tại Quyết định số 3510/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, quyền Tổng giám đốc Vinalines từ ngày 1/10/2015.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ Vinalines. Trong ảnh, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh ở vị trí 1 từ trái sang; ông Lê Anh Sơn ở vị trí số 4 từ trái sang. 
(Ảnh:Bộ GTVT)

Theo Bộ Giao thông vận tải, ông Lê Anh Sơn sinh năm 1971, là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị tài chính tại nước ngoài, công tác tại Vinalines từ những năm đầu thành lập và đã trải qua nhiều vị trí công tác như Phó trưởng Ban, Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc, Trưởng Ban, Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Vinalines.

Ông Lê Anh Sơn là người kiến tạo và chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu Vinalines, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu với các giải pháp đột phá như cắt lỗ, mua bán nợ theo cơ chế thị trường, chuyển nợ thành vốn góp, kiên quyết xử lý tài sản (tàu biển) không hiệu quả...

Trong suốt thời gian vừa qua, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên, việc áp dụng các giải pháp tái cơ cấu do ông Sơn kiến tạo đã mang lại kết quả rõ rệt.  

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh sinh năm 1975, trước khi được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc ông Tĩnh là Phó tổng giám đốc Vinalines, trước đó ông là Trưởng ban Tài chính và Quản lý vốn góp, người trực tiếp thực thi, tham mưu các giải pháp tái cơ cấu Vinalines.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet