Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Khánh Ngọc

Sắp tới sẽ thí điểm việc thanh kiểm tra an toàn thực phẩm tại địa phương do xã, phường và quận huyện trực tiếp tổ chức, thu phạt hành chính.
Ảnh minh họa,

Ngày16/10/2015 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết đây là lần đầu tiên nước ta hình thành hệ thống thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở tuyến quận (huyện), phường (xã) tại 02 Thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND cấp quận, phường có quyền ra quyết định thanh tra và có toàn quyền xử phạt vi phạm hành chính ngay tại chỗ với cả 3 lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công thương. Các địa phương được giữ lại 100% số tiền phạt. Bộ Y tế rất kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực ATTP tại nước ta.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mô hình mới sẽ chấm dứt tình trạng quản lý ATTP chồng chéo giữa 3 bộ, tuy nhiên việc cho phép địa phương giữ lại 100% tiền xử phạt cần phải cân nhắc vì có thể xảy ra tình trạng lạm dụng, làm khó doanh nghiệp.

Quyết định 38/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2015, thời gian thực hiện thí điểm 12 tháng, tại 02 Thành phố thí điểm cần tập trung các bước chuẩn bị đó là: Ủy ban nhân dân Thành phố khẩn trương hoàn thành quyết định lựa chọn các quận (huyện), phường (xã) thực hiện thí điểm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận (huyện), phường (xã) được lựa chọn thí điểm phải hoàn thành việc phân công công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Quyết định 38/2015/QĐ-TTg để giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, lập danh sách các cán bộ này gửi Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra; tại 02 Thành phố quyết tâm thoàn thành các bước chuẩn bị để triển khai các hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tuyến quận (huyện), phường (xã) khi Quyết định 38/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. 

Trước mắt, Cục An toàn thực phẩm cùng Thanh tra Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương xây dựng các chỉ số đánh giá việc thực hiện thí điểm; các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương của 02 Thành phố hỗ trợ các quận (huyện), phường (xã) thí điểm tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về an toàn thực phẩm để lực lượng này đủ năng lực thực thi nhiệm vụ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet