Chưa tận dụng hiệu quả CNTT hiện đại để tuyên truyền đối ngoại

Bình Minh

Một trong những hạn chế trong triển khai công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) ở các địa phương là chưa tận dụng được hiệu quả của công nghệ thông tin hiện đại, phương tiện truyền thông, mạng xã hội để phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc do Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Trung ương tổ chức vừa diễn ra sáng nay, 10/11/2016, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Trung ương, và khoảng 130 đại biểu của 25 Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Trình bày báo cáo sau 5 năm triển khai Kết luận 16 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011 – 2020”, ông Hoàng Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban chuyên trách Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Trung ương cho biết: Tính đến nay, 59 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động TTĐN địa phương.

Nhận thức về vai trò công tác TTĐN ở các tỉnh, thành phố dần được nâng cao. Các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại đang được triển khai có kế hoạch, ngày càng bài bản; nội dung, phương thức được đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn; phạm vi, đối tượng, địa bàn được mở rộng.

Toàn cảnh Hội nghị diễn ra sáng 10/11/2016 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Công tác TTĐN ở các địa phương đã góp phần tích cực trong việc củng cố sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên trường quốc tế, kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác TTĐN ở địa phương vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục như: Vai trò của Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN ở một số tỉnh, thành phố chưa được phát huy đúng mức; Công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ TTĐN còn có lúc bị động, chưa tập hợp được hết sức mạnh của các lực lượng làm TTĐN trên địa bàn;

Đặc biệt, các địa phương vẫn chưa chú trọng, tận dụng được hiệu quả của công nghệ thông tin hiện đại, phương tiện truyền thông, mạng xã hội để phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật; Trình độ chuyên môn, nhất là trình độ ngoại ngữ của cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại nhìn chung còn yếu, do đó khó khăn trong công tác chỉ đạo...

Ông Hoàng Ngọc Hà cũng đã chia sẻ cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Trung ương trong thời gian tới gồm: Chỉ đạo, định hướng việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển các cơ quan báo chí, truyền thông đối ngoại chủ lực và hệ thống báo chí đối ngoại nói chung theo tinh thần quy hoạch phát triển báo chí Việt Nam hiện nay; Nâng cao hiệu quả của các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài hiện có;

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lực lượng làm TTĐN theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn; Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật có trong điểm trên cơ sở nghiên cứu, dự báo tình hình phát triển của các loại hình công nghệ thông tin và xu hướng sử dụng, truy cập thông tin trong những năm tới;...

Được biết, ngày 5/10/2016, Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã được tổ chức tại TP.HCM. Dự kiến Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 16/11/2016 tại TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet