Chưa tới 78% ĐB “gật đầu” với Nghị quyết quyết toán NSNN 2013

Trường Giang

Chiều 10/6, Quốc hội đã bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết về Quyết toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) 2013 với tỷ lệ chưa tới 78% ĐB tán thành.

Theo dự thảo Nghị quyết về quyết toán NSNN 2013 do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Đinh Văn Nhã trình bày, tổng số thu cân đối NSNN là 1.084.064 tỷ đồng (một triệu, không trăm tám mươi tư nghìn, không trăm sáu mươi tư tỷ đồng). 

Số tiền này đã bao gồm, cả số thu chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2012, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.277.710 tỷ đồng (một triệu, hai trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm mười tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014.

Bội chi NSNN là 236.769 tỷ đồng (hai trăm ba mươi sáu nghìn, bảy trăm sáu mươi chín tỷ đồng), bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư ngân sách địa phương.

Chưa tới 78% ĐBQH đồng ý thông qua dự thảo Nghị quyết về quyết toán NSNN 2013

Nguồn bù đắp bội chi NSNN: vay trong nước 180.347 tỷ đồng (một trăm tám mươi nghìn, ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), vay ngoài nước 56.422 tỷ đồng (năm mươi sáu nghìn, bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng).

Trước khi biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết, Quốc hội đã biểu quyết thông qua tổng thu, tổng chi NSNN. Trong số 414 ĐBQH tham gia biểu quyết (tỷ lệ 83,04%) thì chỉ có 386 ĐBQH tán thành, tương đương 77,98%. Có 20 ĐBQH không tán thành, tương đương 4,04% và 10 ĐBQH không biểu quyết, tương đương tỷ lệ 2,02%.

Thông qua biểu quyết toàn bộ dự thảo Nghị quyết có 418 ĐBQH tham gia biểu quyết, tỷ lệ 84,44%. Tuy nhiên, chỉ có 384 ĐBQH tán thành với nội dung dự thảo Nghị quyết, tương đương 77,58%. 24 ĐBQH không tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết, tỷ lệ 4,85% và 10 ĐBQH không biểu quyết, tỷ lệ 2,02%.

Trước đó, báo cáo giải trình thêm về quyết toán NSNN 2013 trước Quốc hội, trước khi các ĐBQH bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết về quyết toán NSNN 2013, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển lý giải, năm 2013 bội chi NSNN là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% GDP, vượt 41.269 tỷ đồng (bằng 1,3% GDP). Bội chi vượt là do 2 nguyên nhân, tăng chi chuyển nguồn ODA 29.422 tỷ đồng.

“Trên góc độ tăng trưởng đầu tư thì đây thì đây là kết quả tích cực, thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, … nhưng xét về xây dựng dự toán thì vượt lớn, chưa đảm bảo kỷ luật tài chính”- ông Phùng Quốc Hiển nhìn nhận.

Hai là do khoản phải trả cho Kho bạc Nhà nước do vay để chi hoàn thuế giá trị gia tang năm 2010 – 2011, là 13.190 tỷ đồng, đảm bảo tính trung thực, minh bạch của quyết toán và nợ công vẫn trong giới hạn quy định.

Thừa nhận việc thu, chi NSNN 2013 chưa đảm bảo kỷ luật tài chính, nhưng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là “thực tế phát sinh” nên vẫn đề nghị Quốc hội cho phép quyết toán các khoản chi.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet