Chưa trình dự án Luật đầu tư công và mua sắm công tại kỳ họp thứ 4

Xuân Hải

Infonet -Chiều 9/10, tiếp tục phiên họp thứ 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Tờ trình của Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và khóa XIII của Quốc hội.

 

 Chưa trình dự án Luật đầu tư công và mua sắm công tại kỳ họp thứ 4 - ảnh 1

 Phiên họp thứ 12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho phép tách nội dung đầu tư công để xây dựng Luật Đầu tư công, tách nội dung mua sắm công để xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi), thay vì xây dựng một dự án luật bao gồm cả hai nội dung là Luật Đầu tư công, mua sắm công... Việc tách và đổi tên Luật Mua sắm công là Luật Đấu thầu (sửa đổi) để phù hợp với thực tế là quy định về mua sắm công trong dự thảo Luật này thực chất là nội dung được thiết kế trên cơ sở sửa đổi Luật Đấu thầu (sửa đổi) hiện hành. Việc đổi tên luật cũng nhằm khắc phục cách hiểu khác cho rằng Luật Mua sắm công được xây dựng để điều chỉnh các hoạt động mua sắm sử dụng vốn chi thường xuyên.

Từ thực tế quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua, Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự án Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) vào Chương trình chính thức khóa XIII để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua vào năm 2014.

Pháp lệnh vừa được thông qua vào tháng 6/2011, có hiệu lực từ 01/01/2012, nhưng được đề nghị sửa đổi ngay trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 là dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

Theo báo cáo của Chính phủ, khi triển khai thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đã có những vấn đề bất cập cần phải được sửa đổi kịp thời để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Thời gian qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho phép Chính phủ thành lập Lực lượng kiểm ngư, theo đó trong khi thi hành công vụ, lực lượng này có quyền sử dụng một số loại vũ khí và công cụ hỗ trợ. Vì vậy, việc sửa đổi Pháp lệnh này là cần thiết để khắc phục những bất cập nêu trên (bổ sung quy định mới cho phép Lực lượng kiểm ngư được sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ).

Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện Thừa phát lại vào Chương trình chính thức năm 2012 để trình Quốc hội xem xét thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chính thức mô hình Thừa phát lại trên phạm vi cả nước.

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thi hành án đối với những khoản thu cho ngân sách nhà nước không thể thi hành được (tính đến 01/7/2009) vào Chương trình chính thức năm 2012 để trình Quốc hội khoá XIII xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 4 theo trình tự, thủ tục rút gọn...

Qua quá trình thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất chưa trình ra Quốc hội dự án Luật Đầu tư công và Mua sắm công. Như vậy, cùng với dự án Luật Việc làm, dự án luật trên đượt rút ra khỏi chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 4. Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ trình Báo cáo đánh giá cụ thể tình hình thí điểm thực hiện mô hình Thừa phát lại để Quốc hội ra Nghị quyết cho phép tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt thí điểm.

Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được chấp thuận đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Tuy nhiên, đề xuất bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thi hành án đối với những khoản thu cho ngân sách nhà nước không thể thi hành được, đề xuất này không nhận được sự đồng tình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo dự kiến, phiên họp thứ 12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc từ 16 -18/10/2012.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet