Chuẩn bị cho Đối thoại Cao cấp APEC 2017 tại Cần Thơ

Phương Anh Linh

Trong ngày 21/8/2017, các cuộc họp của nhóm công tác APEC về Chính sách An ninh lương thực (PPFS) và Nhóm Đại dương và Nghề cá (OFWG) đã khai mạc để chuẩn bị nội dung cho Đối thoại cao cấp APEC 2017.

Theo kế hoạch, ngày 25/8/2017 tới đây, tại TP. Cần Thơ sẽ diễn ra Đối thoại Cao cấp APEC về các hoạt động hợp tác khu vực APEC trong lĩnh vực an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. Chuẩn bị nội dung cho cuộc đối thoại quan trọng này, trong ngày 21/8 các cuộc của Nhóm công tác APEC về Chính sách An ninh lương thực (PPFS) và Nhóm Đại dương và Nghề cá (OFWG) đã chính thức khai mạc.

Chủ trì hai nhóm thảo luận này lần lượt là Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Kim Long và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân.

Nhóm PPFS đã thảo luận và thông qua Kế hoạch hành động nhiều năm về An ninh lương thực và biến đổi khí hậu và Kế hoạch hành động về Phát triển nông thôn – đô thị để tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng. Các kế hoạch hành động là tập hợp các hành động mang tính tự nguyện, không ràng buộc do mỗi nền kinh tế tự đề xuất trên cơ sở ưu tiên trong nước và ngân sách sẵn có của mình và được cập nhật thường xuyên. 

Các nhóm họp bước vào thảo luận để chuẩn bị cho Đối thoại Cao cấp APEC diễn ra vào ngày 25/8. 

Giai đoạn đầu của hai kế hoạch hành động sẽ tập trung vào các hoạt động tổng quan và đánh giá làm rõ các chính sách, thông lệ tốt nhất, công nghệ và mức độ năng lực hiện có trong nền kinh tế APEC. Các kế hoạch hành động được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các nỗ lực liên kết khu vực để giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh lương thực, phát triển, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Tại cuộc họp của Nhóm OFWG, Việt Nam đã đề nghị các đại biểu thảo luận tập trung về các vấn đề: mối quan hệ giữa an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững và nâng cao sản xuất thực phẩm và dinh dưỡng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các nền kinh tế thành viên đã báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, các dự án hỗ trợ nghề cá có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa nhằm bảo đảm an ninh lương thực, giảm nghèo và ứng phó biến đổi khí hậu, các vấn đề bảo vệ môi trường như xả thải ra biển, bảo vệ, bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Các thành viên cũng báo cáo kết quả, tiến độ triển khai các dự án trong khuôn khổ OFWG cùng kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet