Chuẩn bị giám sát về quy hoạch hệ thống giáo dục, mạng lưới trường học

N. Huyền

Theo kế hoạch từ ngày 8/5/2017 đến ngày 26/5/2017, đoàn giám sát gồm 19 thành viên, do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành giám sát về quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục,mạng lưới trường học trên địa bàn.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND TP về Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2020; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đoàn giám sát gồm 19 thành viên, do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn.

Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non là một trong những nội dung giám sát 

Hoạt động giám sát này nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND TP; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Từ đó, HĐND TP sẽ có đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện công tác quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2020.

Dự kiến, đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp tại các đơn vị trong thời gian từ ngày 8/5/2017 đến ngày 26/5/2017. UBND các quận, huyện, thị xã, Trường đại học Thủ đô; Các sở: Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Lao động, Thương binh và Xã hội; Quy hoạch kiến trúc; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng và Cục thuế Hà Nội sẽ là những đơn vị được đoàn tiến hành giám sát. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet