Chủ đề: Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Với 92,16% đại biểu tán thành, sáng 8/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%.
Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, cuối giờ chiều nay (1/11) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời một số chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Nhà nước chỉ đầu tư cho một số báo làm nhiệm vụ chính trị

Nhà nước chỉ đầu tư cho một số báo làm nhiệm vụ chính trị

Thủ tướng vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Nhà nước chỉ đầu tư cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Xem thêm trên infonet