Chương trình chính thức của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16

Minh Thư

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1/11 đến sáng ngày 3/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 sẽ chính thức diễn ra trong 2,5 ngày.

Cụ thể, ngày làm việc thứ nhất, sáng 1/11, phiên khai mạc sẽ truyền hình trực tiếp bắt đầu từ 8 giờ với các nội dung chính: Trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 15, trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 15, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, thảo luận tại hội trường, phát biểu của đồng chí Tổng bí thư.

Chiều 1/11, bắt đầu từ 14 giờ, Đại hội sẽ thảo luận tại hội trường, bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 16.

Ngày làm việc thứ 2, sáng 2/11: Đại hội làm việc tại hội trường, báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 16.

Buổi chiều 2/11, Đại hội làm việc tại hội trường, bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và bầu Đoàn đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Ngày làm việc thứ 3, sáng 3/11, Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội và biểu quyết những nội dung, chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau. Sau đó, sẽ diễn ra phiên bế mạc Đại hội với nội dung: Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 16 ra mắt, thông qua nghị quyết đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet