Chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Vạn Xuân

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong 2 ngày (6-7/12/2015) với các nội dung, lịch trình cụ thể:

Ngày thứ nhất (6/12/2015)

Buổi sáng:

- 7-9h: Các đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tượng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ. Sau đó di chuyển về Hồi trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

-  9-11h: Họp trù bị.

+ Phổ biến chương trình, nội quy Đại hội.

+ Báo cáo thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu về dự Đại hội.

+ Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

+ Duyệt các nghi thức phục vụ ngày khai mạc.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm báo chí. (Ảnh: Vạn Xuân)

Buổi chiều:

14-15h30: Chương trình biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

15h30-17h: Giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Buổi tối:

17h30 – 19h: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chiêu đãi các đại biểu tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Ngày thứ 2 (7/12/2015)

Buổi sáng từ 8-12h:

- Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

- Nghi lễ khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn khai mạc Đại hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

- Báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thương 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến Đại hội.

- Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tiếp thu, đáp từ.

- Các đoàn dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Buổi chiều từ 14h-17h30:

- Chương trình văn nghệ.

- Tham luận của các điển hình tiên tiến.

- Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 -2020.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng phát động thi đua.

- Bế mạc Đại hội.

- Họp báo công bố kế quả Đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet