Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Trần Đại Quang

Nguyễn Cường

Nói về việc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định đầu tiên: “Tôi xác định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước yêu cầu phát triển đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng trong thời kỳ mới”.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trò chuyện với Giáo sư Trần Đông A - một ứng cử viên ĐBQH cùng tổ.

Ngày 9/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng 4 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khác là Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa Trần Đông A - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa – Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, bà Đặng Thị Thúy Dung – Phó TGĐ Cty dệt may Gia Định và ông Lâm Đình Thắng – Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 1, TP.HCM để trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến trước kỳ bầu cử vào ngày 22/5 tới.

Trong bài phát biểu, ứng cử viên ĐBQH, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đưa ra những nét chính trong chương trình hành động nếu được bầu vào vị trí ĐBQH. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng dù được bầu hay không thì ông vẫn sẽ thực hiện với tất cả khả năng từ vị trí công tác của mình và cả nghĩa vụ của một công dân.

“Tôi xác định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước yêu cầu phát triển đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng trong thời kỳ mới” – Chủ tịch nước mở đầu bài phát biểu.

Theo đó điều đầu tiên Chủ tịch nước hướng đến là tập trung công sức, trí tuệ để đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ là quyền hạn của Quốc hội như lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông cho rằng làm điều này là để “Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân ủy thác”.

Cụ thể, ông sẽ đóng góp để hoàn thiện các luật liên quan đến tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vấn đề quốc phòng an ninh, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về hoạt động giám sát, ông cho biết sẽ tập trung vào những vấn đề lớn, bức xúc mà nhân dân quan tâm và thông qua giám sát để đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức, người đứng đầu.

“Phải đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân” – ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại để “thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng và Nhân dân” và đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Về đối ngoại, ông cho hay sẽ phối hợp chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại, chú trọng quan hệ truyền thống với các đối tác láng giềng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác lớn.

“Chủ động và tích cực hội nhập để là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao uy tín của đất nước, từ đó phục vụ mục tiêu đảm bảo lợi ích tối đa của quốc gia dân tộc, tranh thủ các nguồn lực để phát triển đất nước” – Chủ tịch nước cho hay.

Ngoài ra, ông cam kết sẽ chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để bảo vệ tổ quốc, lấy mục tiêu xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng.

Chủ tịch nước cho biết sẽ kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân với tinh thần “không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng”.

“Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới, đảm bảo mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của người dân” –  Chủ tịch nước tuyên bố.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet