Chương trình hành động đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của một doanh nghiệp

PV

Đảng ủy Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết và triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị" của Ban Cán sự đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính, ngay từ quý I/2016, Đảng ủy Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nhiệm kỳ 2015-2020.
Chương trình hành động của Đảng ủy nêu rõ mục tiêu vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty, hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Hội đồng Thành viên năm Tài chính thứ Chín, nâng cao sức cạnh tranh thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa dịch vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Thực hiện mục tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Công ty AASC trong những tháng đầu năm vừa qua đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Hội đồng Thành viên AASC lần thứ Chín đến các tổ chức đảng cơ sở, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chất lượng công tác đào tạo, công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ đã và đang được nâng cao nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro. AASC chú trọng phát triển dịch vụ chủ đạo là dịch vụ Kiểm toán Báo cáo Tài chính và Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành cả về chất và lượng; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẩm định giá, các định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thuế… Ban Chấp hành Đảng ủy đã phối hợp với với Công đoàn, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty; động viên kịp thời tinh thần cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Để Nghị quyết của Đảng đi vào thực tế đời sống, Đảng ủy Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác định phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý từ đoàn viên, thanh niên AASC.
Đảng bộ AASC phấn đấu trong thời gian thực hiện Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, 100% Đảng viên, người lao động được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; 100% các chi bộ trực thuộc lãnh đạo đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Phòng, Ban, Chi nhánh Công ty…
Với những mục tiêu cụ thể như trên, Đảng ủy Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã và đang đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương: Tổ chức quán triệt, học tập chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên; Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 26/02/2016 của Đảng ủy Bộ Tài chính về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý từ đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ Bộ Tài chính
Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là tổ chức Đảng cơ sở; Tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt Đảng; gắn xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng Công ty vững mạnh; Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng…
Với quyết tâm cao cùng những biện pháp lãnh đạo đồng bộ của Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty, thời gian qua, AASC đã đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhân dịp Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam kỷ niệm 25 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hãng Kiểm toán AASC – một trong hai viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của Ngành, đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho Tập thể AASC và cá nhân Chủ tịch HĐTV-Tổng Giám đốc Ông Ngô Đức Đoàn.
Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã trao tặng 03 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động xây dựng và phát triển nghề nghiệp Kiểm toán độc lập Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016 như: Phó Tổng Giám đốc AASC Phạm Thị Thanh Giang, Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng Đỗ Ngọc Dung và Kiểm toán viên Trần Thu Loan.
Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng tại Đảng ủy Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC cùng với truyền thống xây dựng và phát triển công ty trong thời gian qua giúp chúng ta tin tưởng rằng các nghị quyết của Đảng sẽ thực sự đi vào cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet