Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII của Tỉnh ủy Kiên Giang

Theo Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII của Tỉnh ủy Kiên Giang được quán triệt đến mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Ngày 19/7, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trên tinh thần phù hợp với thực tiễn địa phương, bảo đảm khả thi và thiết thực.

Theo đó, Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện đồng các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chương trình hành động, một số chỉ tiêu chủ lực tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2020, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người 3.000 USD; sản lượng lương thực đạt 5 triệu tấn; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản hơn 755.500 tấn; Kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD; 80% đường liên ấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 99% hộ dân sử dụng điện; 50% số xã và thêm 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới… Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 255.000 tỷ đồng; Giải quyết việc làm từ 35.000 -40.000 lao động/năm; Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1-1,5%/năm; Dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 90% và sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt tỉ lệ 90%...  Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững;  Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực, có lợi thế như: lúa, thủy sản, hồ tiêu, khóm… gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; Phát triển nuôi trồng thủy sản đa dạng theo quy hoạch, nhất là nuôi tôm công nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên, tôm và lúa vùng U Minh Thượng; Hình thành vùng sản xuất lúa quy mô lớn, chuyên canh chất lượng cao ở 3 vùng kinh tế trọng điểm là Tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu và U Minh Thượng.

Kiên Giang chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, kinh tế biển và công nghiệp sử dụng nhiều lao động; Tập trung phát triển đa dạng dịch vụ các ngành công nghiệp, thương mại, du lịch, giao thông vận tải… gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng để mời gọi, thu hút nhà đầu tư; Chú trọng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực của tỉnh; Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo; Đầu tư khai thác hải sản xa bờ, nuôi trồng thủy sản ven biển, quanh  đảo và quần đảo; Xây dựng đảo Phú Quốc thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo hiện đại, cao cấp tầm cỡ khu vực và quốc tế; Tập trung phát triển các vùng và khu kinh tế đã quy hoạch; Tạo môi trường thuận lợi phát triển doanh nghiệp và kinh tế hợp tác; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII của Tỉnh ủy Kiên Giang được quán triệt đến mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra.

Trên cơ sở đó, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị một cách cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet